Hva Er Kundeservice Verdier og Hvordan Integrerer Dem?

Vellykkede selskaper vet hvordan de skal prioritere kundeservice verdi. Fokuset deres på kunden demonstrerer hvordan kundeservice idealer kan ha en ytterligere effekt på selskapets suksess.

I dag er prinsipper kjernen i en selskapets kundeopplevelse kultur, og ledere bruker dem til å ta alle beslutninger, inkludert ansettelse av nye ansatte. Selskaper som prioriterer å levere perfekt kundeservice, har prinsipper som fremmer bærekraftig transformasjon og forbedrer kundeservice opplevelsen.

Hva Er Kundeservice Verdier?

Kultur spiller en viktig rolle i å definere verdier. Ledelsen kan fokusere på en strategi som definerer målene og hvordan de skal oppnås. For å nå disse målene påvirker selskapet gruppeaktivitet gjennom verdier. Potensielle ansatte som deler organisasjonens verdier vil tiltrekkes av et selskap med en veletablert kultur.

Kundeservice opplevelse påvirkes av kjerneverdiene som selskapet har. Dette viser hvorfor kjerneverdier er viktige for et selskap som fokuserer på kundeservice – det avslører hvordan de vil behandle kundene sine. Hvis ansatte ikke kjenner selskapets kjerneverdier, er det på tide å øke bevisstheten på arbeidsplassen. Dette vil endre hvordan ledelsen ønsker å tilby tjenesten til sine kunder.

Typer Av Kundeservice Verdier

Disse kundeservice verdiene er avgjørende for å lede og hjelpe kundeservice teamet med å tilby best mulig tjeneste til kundene.

1. Lojalitet

Selskaper som har et stort antall lojale kunder er suksessrik fordi de vet hvordan de skal behandle kunder godt. Å tjene kundens lojalitet innebærer ikke bare å gjøre en ting – det vil kreve å demonstrere verdier som stadig leveres av selskapet.

Bare fordi lojalitet allerede er opptjent, betyr det ikke at selskapet skal glemme disse kundene, det er viktig å huske at det fortsatt må opprettholdes.

Kundeserviceteamet representerer selskapet. Siden de fungerer som ‘ansiktet’ til selskapet, er de teamet som anstrenger seg mer for å opprettholde kundelojalitet. For å holde ansatte dedikert til selskapet, må ledelsen forstå hvordan de kan støtte dem. Hvis selskapets ansatte er engasjerte, vil de gi kundene kundeservice som oppmuntrer til lojalitet.

2. Ansvar

Selskaper forventes av kunder å være ansvarlige for handlinger eller løfter de fremmer. Kundeserviceteamet representerer selskapet når det gjelder å løse problemer kundene har. Derfor forventes det at kundeserviceteamet gjør sitt beste for å løse kundeproblemer.

Å styrke ansatte er den beste måten å vise ansvarlighet overfor kundene. Selv om de ansatte skal tenke utenfor boksen for å finne løsninger som både gagner selskapet og kundene så mye som mulig, bør kundeserviceteamet være utstyrt med de ressursene de trenger for å ivareta kundenes behov.

3. Ærlighet

Kundene forventer å være ærlige i det de sier og gir uttrykk for. Det er vanskelig å kjøpe produkter hos et selskap som ser ut som det har en skjult agenda for kundene sine. Å tilby god kundeservice krever åpenhet, der selskapet holder seg sannferdig overfor sine kunder.

Å være sannferdig i forhold til kundenes behov, må nøye vurderes, fordi måten informasjonen blir levert på kan påvirke hvordan kundene ser på selskapet. Det skal også vise at selskapet har kontroll over sannheten det vil informere om.

For eksempel, hvis selskapet opplever tekniske problemer som hindrer dem i å tilby god kundeservice, forventes det at ledelsen vil informere sine kunder om hva som skjer og hva de gjør for å løse problemet.

4. Unik

For å slå konkurrenten kommer selskapet med ideer som er unike i forhold til hva konkurrenten tilbyr. Det ser enkelt ut, men det å være tydelig for lignende produkter og tjenester bør føles frem av kundene. I dag er konkurransen vanskeligere ettersom selskaper prøver å skifte til andre produkter og tjenester som kan gjøre selskapet mer lønnsomt.

Å samle inn tilbakemeldinger vil hjelpe selskapet til å forbedre produktene, tjenestene og prosessene deres mer og mer. Kommentarer og forslag kan føre til bedre ideer som kan få kundene til å se at selskapet ikke er det samme som konkurrentene sine.

5. Positivitet

Som de sier, er verden allerede full av negativitet, og det er ikke nødvendig å legge til noe mer. Kunder skal føle at selskapet fremmer optimisme i stedet for å være pessimistisk.

De fleste kunder som ber om hjelp, er allerede irritert over problemet de har og det minste kundeserviceteamet kan gjøre er å prøve å ha et positivt syn på at det kan løses på raskest mulig tid.

Nok en gang representerer kundeserviceteamet selskapet. Mer enn de andre aspektene av selskapet som gir uttrykk for positivitet, bidrar den menneskelige interaksjonen som de ansatte gir sterkt til hvordan selskapet vil vise sin optimisme.

For å gjøre det mulig, bør de ansatte få en balanse mellom arbeid og privatliv som gir dem muligheten til å lindre stress de føler. Hvis ansatte føler seg stresset og presset hele tiden, kan det være en utfordring å være positiv.

6. Respekt

Det er trygt å anta at ingen kunder vil kjøpe produkter hos et selskap som ikke vet hvordan de skal behandle sine kunder med respekt. Høflighet er også en måte å vise at selskapet verdsetter kundene sine.

Selv om det er en sjanse for at kunden kan være uhøflig, bør det gjøres på riktig måte å ta vare på respektløse kunder. Det er en grunn bak deres negative holdning – frustrasjonen de føler overfor virksomheten eller produktene og tjenestene.

Konstant opplæring i å levere bedre kundeservice kan hjelpe ansatte til å håndtere denne typen situasjoner.

Disse kundeservice verdiene vil sikre at selskapet drives med tanke på hvordan kundene skal betjenes. Kundeserviceteamet bør alltid bli minnet om disse verdiene, ettersom det bidrar til bedre kundeservice.

Legg igjen en kommentar